Merdan Yanardağ’ın Basılmakta Olan Son Kitabı Üzerine Sorular

Gülen’in buram buram şiddet kokan konuşmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme çabalarım içinde Yurt Gazetesi de vardı. Merdan Bey’in katılamadığı ama konunun şahsen takipçisi olacağını ilettiği 11 Haziran 2013 tarihli görüşmede, Yurt Gazetesi yetkilisine 31 Mayıs 2013 tarihli ana şiddet fetvası(http://tmblr.co/Zb4Bhro0dhWu) özet olarak anlatıldı. Kendisine anlattıklarımı 3-4 dakika içinde bizzat Gülen’in sitesinden teyit edebileceğini de ilettim. Kafasına takıldığını hissettiğim tek husus olan ve o ana şiddet fetvası olarak adlandırdığımız Gülen konuşmasının başlık satırındaki “gayretullaha dokunmak” ifadesini kolaylıkla internetten kendisinin de araştırabileğinin altını çizdim. Keza başlık satırı ve o satırdaki bu ifade o konuşmada hedefin kimler olduğunu aşikar kılıyordu.

Görüşmede altı çizilen bir başka husus Gülen’in 31 Mayıs 2013 tarihli konuşmasında şiddeti “şefkat”, şiddetsizlik halini “şefkatsizlik ve merhametsizlik” olarak betimlediği ve kanaatimizce bu betimlemelerin bir kodlama olduğu hususuydu. Kendisinin de Gülen’in resmi sitesinden kolaylıkla tespit edebileceği bu betimleme hali akılda tutulmadıkça, 9 Haziran 2013 tarihli Gülen konuşmasındaki(http://tmblr.co/Zb4BhrqthI7T) mesajın anlaşılmasının mümkün olmadığı kendisine söylendi. Gülen 9 Haziran 2013 tarihinde F Tipi örgütlenmeye seslenerek “kimseye şefkatsizlik etmeyin” demişti ve 31 Mayıs 2013 tarihindeki (http://tmblr.co/Zb4Bhro0dhWu) betimlemesi gözönüne alındığında bu açıkça “kimseye şiddetsizlik etmeyin” anlamına gelmekteydi. Yine 31 Mayıs 2013 tarihli (http://tmblr.co/Zb4Bhro0dhWu) konuşmasında şiddetsizlik halini “şefkatsizlik ve merhametsizlik” olarak betimlediği gözönüne alındığında hükümeti hedef alarak kendi örgütlenmesine ne demek istediği anlaşılabilmekteydi: “takıyyeci insanlardan ve onlara lojistik destek sağlayan yabancılardan şefkat ve merhamet geleceğine de ihtimal vermeyin.”

TOMA’ların barikatları yıkıp Taksim’e girişi naklen yayınlandığı ekran işaret edilip, “Gülen bunların talimatını 9 Haziran 2013’te vermişti” denildi. Söz konusu yetkili iddialarımı teyit etmek için araştırma yapacağını ve Merdan Bey’i de bilgilendireceğini ilettikten sonra görüşme sona erdi.

Sonrasında Yurt Gazetesi’nin bu hususta bir haber yayınlamadığına üzülerek şahit oldum. Açıkçası karar aşamasında olan Ergenekon davasının stresiyle doğru adımları atamadığından bile şüphelendim. Sonrasında karar açıklandı; Gülen’e dokunmuş olmanın bedeli olarak 10 yıl 6 ay! Bir aylık itiraz süresinin dolduğu gün, hiçbir kaçma şüphesi olmamasına rağmen hınç alırcasına koluna kelepçe takılarak tutuklandı.

Ama tutuklanma haberindeki bir husus içimde bir bahar sevincini tetikledi. Bodrum’a “Türkiye Neden Feda Edildi” kitabını yazmak için geldiğini ve kitabını bitirdikten üç saat sonra tutuklandığını söylüyordu. Yani ortada henüz tamamlanmış bir kitap vardı ve baskıya hazırdı. Merdan Bey sanki bu kitaba dikkat çekmek istercesine bunun altını çizip kamuoyuyla paylaşıyordu.

O kitap basılır mı, yasaklanır mı? Yasaklanırsa, Ahmet Şık’ın kitabında olduğu gibi internet üzerinden dalga dalga yayılır mı? Acaba tutuklanmasındaki abartılı tavır, F Tipi örgütlenmenin teknik takip sürecinde kitapla ilgili farkettiği bazı ayrıntılardan dolayı mı? “Fetvaya Diren”in kamuoyuna duyurmak için pek çok riski üstlendiği hususlar var mı? Görüşme esnasında altını çizdiğim hususlar Merdan Bey’e iletildi mi? İletildiyse o takipçisi oldu mu? Ahmet Şık “Dokunan Yanar” isimli kitabında kimse bu konularda haber yapamadığı için kitap yazdığını iddia etmişti. Acaba Merdan Yanardağ da takipçisi oldu da, haberleştiremediklerini kitabına mı sakladı? O tarihte henüz kurulmamış olan “Fetvaya Diren” blogundan haberdar oldu mu?

İnanın bende bilmiyorum. Ama 11 yıl ceza yatmanın arifesinde, son 1 ayın harıl harıl kitap yazmaya ayrılması söz konusu! O kitapta sanırım Gülen, AKP, emperyalizm karşıtı bir kanaat beyanından ötesi var sanırım. Beklemek gerek, hem de dört gözle!

Saygılarımla,

Osman Buçukoğlu

osmanbucukoglu@hotmail.com

https://twitter.com/PantheRei2

https://www.facebook.com/osmanbucukoglu